شرایط خدمات

از انتخاب شما برای Wipe BG برای نیازهای ویرایش تصویرتان متشکریم. سرویس ما طراحی شده است تا به شما امکان دهد پس‌زمینه‌ها را از تصاویر مستقیماً در مرورگر وب خود حذف کنید، بدون نیاز به آپلود تصاویرتان به سرورهای ما. با دسترسی و استفاده از وب‌سایت ما، شما به شرایط و ضوابط زیر موافقت می‌کنید. لطفاً آنها را به دقت بخوانید.

توصیف سرویس

Wipe BG یک ابزار حذف پس‌زمینه تصویر را ارائه می‌دهد که کاملاً در مرورگر وب شما با استفاده از ONNX Runtime Web عمل می‌کند. این امر پردازش تصاویر را بدون نیاز به آپلود هرگونه فایل به سرورهای ما امکان‌پذیر می‌سازد، اطمینان حاصل می‌کند که داده‌های شما در دستگاه شما باقی می‌ماند.

مسئولیت‌های کاربر

شما مسئول هر تصویری هستید که از طریق سرویس ما پردازش می‌شود و باید حقوق لازم برای تغییر و استفاده از آن تصاویر را داشته باشید. شما موافقت می‌کنید که از سرویس ما برای هیچ هدف غیرقانونی یا به هر روشی که می‌تواند به وب‌سایت ما آسیب برساند، استفاده نکنید.

مالکیت فکری

فناوری و نرم‌افزار پشت Wipe BG، از جمله اما نه محدود به ONNX Runtime Web و هرگونه مستندات مرتبط، متعلق به Wipe BG یا ارائه‌دهندگان مجوز آن است و تحت حمایت قوانین حق چاپ و سایر قوانین مالکیت فکری است.

محدودیت مسئولیت

Wipe BG مسئول هیچ خسارت مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، ویژه، یا نتیجه‌ای که از استفاده یا عدم توانایی استفاده از سرویس ما ناشی شود، نخواهد بود.

تغییرات در شرایط

ما حق تغییر این شرایط را در هر زمان داریم. استفاده مداوم شما از سرویس پس از هرگونه تغییرات به معنای پذیرش شرایط جدید است.